Polityka prywatności

Wstęp

Właścicielem biura podróży jest WAKACJE FLY Mariusz Wijas z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 41 B/10 40-668 Katowice. Wszystkie dane użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłącznie do rezerwacji usług oferowanych przez biuro podróży WakacjeFLY oraz informowaniu o oferowanych przez biuro podróży usług. Użytkownik korzystający z serwisu WAKACJEFLY.PL, w szczególności rezerwujący oferowane przez biuro podróży usługi i subskrybujący newsletter, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności. Jednocześnie biuro podróży WAKACJEFLY.PL, zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.05.2018r, zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych – RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( Dz. Urz. UE L119, str.1).

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z wchodzenia w życie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, Wakacje Fly Mariusz Wijas prosi o zapoznanie się z informacjami na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych klientów Wakacje Fly Mariusz Wijas

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:

1. Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest Wakacje Fly Mariusz Wijas ul. Bażantów 41B/10 40-668 Katowice

2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem email – biuro@wakacjefly.pl

3. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

5. Podane dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy,na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO;
b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
6. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
a) przez czas trwania umow
b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzani
c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy
d) do momentu wycofania zgody.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.

8. Podane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

10. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Rezerwacja usługi
Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rezerwacji jest warunkiem koniecznym, by zarezerwować usługę biura podróży WAKACJEFLY.PL. Dokumenty rezerwacyjne przesyłane są pocztą elektroniczną lub tradycyjną po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych. Wszelkie zmiany rezerwacji lub umowy regulują przepisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa.

Subskrybcja newslettera
Podanie prawidłowego adresu poczty internetowej użytkownika jest warunkiem koniecznym, by co jakiś czas otrzymać powiadomienie o nowej ofercie, promocjach, sondach oraz konkursach i quizach organizowanych przez biuro podróży WAKACJEFLY.PL. Wszystkie zebrane adresy e-mail gromadzone są w celu umożliwienia korzystania z naszych ofert. Przy subskrybcji newslettera użytkownik dokonujący rejestracji musi zatwierdzić swoją decyzję poprzez wejście na odpowiednią stronę internetową, do której kieruje link otrzymany w wiadomości wysłanej na podany przez użytkownika adres e-mail. Wykorzystana opcja zapobiega niechcianej lub przypadkowej subskrybcji newslettera. Biuro podróży WAKACJEFLY.PL, zastrzega sobie prawo do niesystematycznego przesyłania na podany przez użytkownika adres internetowy, informacji handlowych.
Jednocześnie, użytkownik, który zdecydował się na subskrybcję newslettera ma zawsze możliwość całkowitej rezygnacji z otrzymywania biuletynu internetowego.